Door patiënten te betrekken bij hun eigen zorg, geven we hen meer inzicht en controle. Het is inspirerend om te zien hoe ze zich ontwikkelen en steeds meer zelf kunnen doen. 

Sonja

Dialyseverpleegkundige

Door patiënten te betrekken bij hun eigen zorg, geven we hen meer inzicht en controle. Het is inspirerend om te zien hoe ze zich ontwikkelen en steeds meer zelf kunnen doen. 

Sonja

Dialyseverpleegkundige

Wanneer ik een dienst op de actieve dialyse unit heb, sta ik samen met patiënten die graag zelf een rol spelen in hun dialysebehandeling. Het is geweldig om te zien hoe ze meer inzicht krijgen in hun eigen behandeling. Voor degenen die kiezen voor hemodialyse in het centrum, informeren we hen over het bestaan van actieve dialyse. Als de patiënten interesse heeft, kunnen ze getraind worden en meer betrokken raken bij hun eigen zorg.

Sinds enkele jaren maken we gebruik van verschillende materialen zoals flashcards, infographics en factsheets voor de training. We gebruiken ook video's en testen hun kennis met behulp van een Kahoot-quiz. 

Het eerste traject, de Instructie, is bedoeld voor mensen die net met dialyse zijn begonnen. Het biedt informatie over verschillende onderwerpen zoals 'Wat is dialyse', 'Dialyse en vakantie', en 'Streefgewicht en ultrafiltratie'. We geven patiënten een map mee met hoofdstukken die kort en bondig uitleg geven over relevante onderwerpen. Bijvoorbeeld, als ze een dialyselijn hebben, krijgen ze een hoofdstuk daarover, en hetzelfde geldt voor patiënten met een shunt. Dit traject duurt ongeveer twee maanden.

Door patiënten te betrekken bij hun eigen zorg, geven we hen meer inzicht en controle. Het is inspirerend om te zien hoe ze zich ontwikkelen en steeds meer zelf kunnen doen. En wij zijn er altijd om te helpen als dat nodig is. Voor de mensen die nóg meer willen leren en doen hebben we het traject, de Dialysetuin.

Jouw ideale vacature nog niet gevonden?

Maak een Job alert aan

Top