Maak elke dag het verschil

Op onze afdeling Intensive Care (IC) worden patiënten gepland of ongepland opgenomen als er behoefte is aan extra zorg of speciale bewaking, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte, levensbedreigende complicatie of na een complexe operatie. De zorgverlening vindt plaats onder verantwoording van onze intensivisten in nauwe samenwerking met onze verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, studenten IC- en MC-verpleegkundige, afdelingsassistenten, gastvrouwen, fysiotherapeuten en andere geconsulteerde betrokkenen. Onze IC levert hoog specialistische zorg zoals ECMO. Met diverse kwaliteitsindicatoren wordt gestuurd op de kwaliteit van onze zorg. Per jaar vinden 3.500 opnames plaats, in totaal goed voor zo’n 15.000 ligdagen.


IC netwerk

Samen met zes omliggende ziekenhuizen maakt het St. Antonius Ziekenhuis deel uit van een regionaal IC-netwerk. Hierin fungeren het St. Antonius en UMC Utrecht als zogenaamde kern-IC. Het St. Antonius vervult hierin een rol als verwijscentrum voor cardiochirurgie en ECMO en heeft een expertisefunctie op interstitiële longziekten en pancreaschirurgie.



Topzorg

Onze afdeling omvat zowel Intensive Care als Medium Care, waar patiënten intensieve zorg, bewaking en ondersteuning van vitale functies ontvangen. De IC richt zich op patiënten wiens vitale functies, zoals ademhaling en bloedsomloop, door medische apparatuur tijdelijk worden overgenomen. De MC behandelt patiënten met minder complexe aandoeningen. Met 30 IC- en 10 MC-bedden in Nieuwegein zijn we de grootste niet-academische IC/MC in de regio. Sinds 2018 hebben we ook een 4-bedden IC in Utrecht. Beide locaties voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitseisen, bieden optimale privacy en faciliteiten die bijdragen aan het genezingsproces. Ons Spoed Interventie Team biedt consulten binnen het ziekenhuis. Onze gespecialiseerde teams, ondersteund door gastvrouwen en afdelingsassistenten, bieden dagelijks topzorg, waarbij werkomstandigheden en teamwerk centraal staan.

Werken binnen onze IC- en MC afdelingen

Onze IC en MC hebben jou dus veel te bieden. Boeiende afdelingen met een grote diversiteit aan (complexe) casuïstiek. Onze verpleegkundigen zijn de verbindende schakel tussen arts, patiënt en familie. De zorg die onze medewerkers verlenen is continu gericht op wat er nóg beter kan voor de patiënt. Als een erg zieke patiënt vooruitgang boekt geeft dat het hele team een enorme kick. Maar helaas loopt het soms ook niet goed af met een patiënt. Collegialiteit is op onze afdeling daarom erg belangrijk, het staat voor samen hard knokken voor de gezondheid van onze patiënten. Door de complexe zorg die wij verlenen is het werk op onze afdeling soms best zwaar. Dan is het fijn om als team dingen te kunnen delen en er voor elkaar te zijn.


Leer-werk unit

Binnen de afdeling is een leer-werk-unit aanwezig waar wij studenten opleiden voor de IC- of MC-specialisatie. Binnen de leer-werk-unit gaan studenten de geleerde theorie in de praktijk toepassen onder supervisie van een mentor en ervaren werkbegeleiders. De studenten leren en werken samen. Er vindt regelmatig intervisie plaats. Door deze opzet ervaren de studenten plezier en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Hierdoor is de uitval van studenten binnen onze opleiding laag.


Neem contact met ons op

St. Antonius Ziekenhuis
Soestwetering 1,
3543 AZ Utrecht

M: werkenbijantonius@antoniusziekenhuis.nl
T:
088 320 8640

Top